• Call Us9101372421
  • Login

HSLC Result 2022-23

Shankardev Shishu Niketan, Ghilamara

 
Sl. No. Student Name Total Marks Division Percentage
1 Arinjit Das 547 Distinction 91.17%
2 Mrinmoyee Chetia 529 Distinction 88.17%
3 Swagata Boruah 523 Distinction 87.17%
4 Akshaydeep Gogoi 519 Distinction 86.50%
5 Bedastuti Saikia 517 Distinction 86.17%
6 Nayan Nilim Bhuyan 516 Distinction 86.00%
7 Nandita Gogoi 510 Distinction 85.00%
8 Swagata Chintey 506 Star 84.33%
9 Dharitri Senapati 489 Star 81.50%
10 Partha Jyoti Chutia 482 Star 80.33%
11 Rosy Rani Borah 472 Star 78.67%
12 Jyotishman Saikia 463 Star 77.17%
13 Deepta Rajashree Handique 452 Star 75.33%
14 Sneha Hatiboruah 422 1st Division 70.33%
15 Jharna Doley 421 1st Division 70.17%
16 Anuj Senapati 388 1st Division 64.67%
17 Ankur Jyoti Gogoi 384 1st Division 64.00%
18 Ajit Chutia 380 1st Division 63.33%
19 Sania Hazarika 379 1st Division 63.17%
20 Reshmin Changmai 376 1st Division 62.67%
21 Himanta Protim Saikia 356 2nd Division 59.33%
22 Saya Shri Chamuah 350 2nd Division 58.33%
23 Dipankar Tamuli 294 2nd Division 49.00%
24 Rishikesh Dutta 278 2nd Division 46.33%


100% Pass

Total Appeared: 24

Distinction: 7

Star: 6

1st Division: 7

2nd Division: 4

3rd Division: NIL

Fail: NIL